Respect, ook als het lastig wordt

Lastig gedrag in je Zoom-event? 

Hoe ga jij om met ‘lastige’ deelnemers? Wat maakt deelnemers lastig?
Ik kreeg ooit een persoonlijk mailtje van een deelnemer, waarin ze mij bedankte voor mijn interventie tijdens het event. Zij wilde eigenlijk het Zoom-event verlaten, omdat zij zich ergerde aan het gedrag van een andere deelnemer.

De deelenemer voelde zich door de interventie gezien en gehoord. Daardoor besloot zij te blijven.
Belangrijk: de deelnemer waar zij zich aan ergerde, bleef ook! En de rest van het event verliep heel voorspoedig.

Wat is voor jou lastig gedrag?

Het is heel makkelijk veel voorbeelden te noemen op de vraag wat lastig gedrag eigenlijk is. Dat kunt jij vast ook wel.

In de lijst hiernaast heb ik wat voorbeelden genoemd. Wil jij mij vertellen welk gedrag jij lastig vindt, en als jouw voorbeeld er niet bijstaat, dat naar mij opsturen?
Ik ben benieuwd waar jij allemaal tegenaan loopt!

Heb je ze allemaal aangevinkt? Vast niet.
Niet iedereen vindt namelijk hetzelfde gedrag lastig.

Wellicht heb jij aangevinkt dat je mensen lastig vindt die andere mensen beledigen, en zou ik juist aanvinken dat ik mensen lastig vindt die zich snel aangevallen voelen.

Of gedrag lastig is, wordt namelijk niet alleen bepaald door het gedrag zelf, maar ook door degene die het ervaart. Daarbij spelen bovendien nog heel veel andere factoren een rol, waarbij in een Zoom-event voornamelijk het effect van gedrag op het proces in de groep van belang is.

  Jouw eigen oordeel is jouw valkuil 

  Bij zogenaamd lastig gedrag en de effecten daarvan is het belangrijk om als Zoomdagvoorzitter alleen naar het proces te kijken. Jouw verantwoordelijkheid is het goed laten verlopen van jouw event, zodanig dat de spreker tot zijn recht komt en álle deelnemers op een prettige manier kunnen deelnemen.

  Bij lastig gedrag zijn we snel geneigd om ons te richten op degene die het lastige gedrag vertoont. Je voelt de irritatie van andere deelnemers, waarschijnlijk zelfs bij jezelf. Je ziet dat de spreker erdoor afgeleid wordt, en dat de aandacht in jouw event niet meer naar het onderwerp gaat, maar naar het omgaan met het lastige gedrag.
  Je ziet dat bij enkele deelnemers emoties gaan opspelen. Het kan zijn dat mensen zich gekwetst voelen, of onheus bejegend. Het kan zelfs zijn dat er gezegd wordt dat de één de ander krenkt, beledigt, etc.


  Als jij je in één van de deelnemers herkent, zou je in de valkuil kunnen trappen om partij te kiezen. Je vindt wellicht dat degene met het lastige gedrag zich respectloos gedraagt. Je hebt vanuit je eigen overtuiging – hoe jij vindt dat het hoort en wat jij verwacht van deelnemers aan een Zoom-event – een oordeel over het gedrag dat je waarneemt.


  Als Zoomdagvoorzitter is het belangrijk om oordeelloos te blijven. Wat jij er -inhoudelijk- van vindt is namelijk niet relevant. Het is jouw verantwoordelijkheid dat iedereen op een prettige manier deel kan nemen aan het event.

  Zodra jij in de valkuil trapt zélf een oordeel te hebben over het gedrag van deze of gene, raak je betrokken, raak je je objectiviteit kwijt en vooral: je verliest je eigen verantwoordelijkheid uit het oog. Op het moment dat je -waarschijnlijk goedbedoeld- partij kiest voor de één, diskwalificeer je dus automatisch de ander.
  Hou altijd in je achterhoofd dat ook degene met het zogenaamde lastige gedrag recht heeft op een prettige deelname aan jouw event en op een respectvolle benadering door jou.

  Creëer een aanspreekmogelijkheid

  Op verstorend gedrag moet echter je wel ingrijpen. Het probleem of conflict zal zich meestal niet vanzelf oplossen.

  In een fysieke setting zou je nu even een koffie-pauze inlassen, de betreffende ‘stoorzender’ bij de arm pakken en in een hoekje een gesprek aangaan.
  Publiekelijk aanspreken kan ook. Daarbij moet je bewust voorkomen dat je een ‘kat in het nauw’- gevoel oproept bij degene die aangesproken wordt. Je weet hoe de gemiddelde kat daarop reageert.

  Ook in een Zoom-event kun je beide doen. Je kunt bijvoorbeeld een korte break-out-sessie met energizer-opdrachten inlassen en de betreffende deelnemer niet indelen, zodat deze met jou achterblijft. Je kunt ook in de grote groep ingrijpen, door vriendelijk te vragen of iedereen even zijn microfoon wil uitzetten zodat jij even een procesmededeling kunt doen. Lukt dat niet, sluit dan zelf iedereen af, maak daar een klein grapje over en doe je interventie.

  Focus op het proces

  Of je het nu één op één of in de groep doet: focus je op het proces. Jouw doel is om het Zoom-event zo te laten verlopen dat alle deelnemers er op een prettige manier aan deel kunnen nemen.
  Dat is dus ook jouw boodschap. Deel deze met de groep. Geef aan dat je constateert dat er deelnemers zijn die zich onprettig voelen door het gedrag of de uitingen van anderen. Benadruk dat het de bedoeling is dat iedereen het prettig moet vinden in deze groep. Vraag de groep om respect te tonen aan een ieders mening, of je het er nu mee eens bent of niet. Benadruk dat als iemand aangeeft dat hij iets onprettig vindt, het van respect getuigt om dat vervolgens niet meer te doen. Ongeacht of het daarmee eens bent.
  Ik voeg altijd toe dat ik zeker weet dat het niemands bedoeling is om een ander te kwetsen, en dat iedereen recht heeft op een eigen mening. Respectvol met elkaar omgaan betekent ook dat je elkaar niet beticht van vervelende bedoelingen. Juist daarmee lukt het vrijwel altijd om écht iedereen mee te krijgen, zonder een zondebok te creëren.
  Tenslotte vraag ik iedereen om even zichtbaar in te stemmen met deze afspraken. Met een kleine kwinkslag introduceer je dan de spreker weer.

  Respect, ook of juist als het lastig wordt!

  Het is een menselijke neiging om niet alleen het gedrag van anderen te veroordelen, maar in één adem door ook meteen maar de mens achter het gedrag. Vanuit ons eigen normenkader leggen we anderen langs de meetlat. Als iemand gedrag vertoont dat sterk ingaat tegen ons normenkader, vinden we dat respectloos.
  We vergeten daarbij makkelijk dat anderen andere overtuigingen hebben, die niet beter of slechter zijn dan de onze, maar gewoon anders. En dat als wij dat gedrag veroordelen, wij ons net zo respectloos gedragen naar die ander.

  Ik denk dat iedereen het verdient én nodig heeft om respectvol en duidelijk te worden benaderd. Ook, of misschien wel juist die mensen die gedrag vertonen waar je stiekem of zelfs heel duidelijk iets van vindt. Door deze ‘lastige deelnemers’ te erkennen, het proces te benoemen waar we in zitten en de onderlinge verantwoordelijkheid in een groep te benadrukken, blijf je buiten meningen en oordelen en geef je iedereen de mogelijkheid om deze verantwoordelijkheid op te pakken.

  Meer weten over dit onderwerp?

  Neem contact op via het formulier
  of klik op de kalender om een

  gratis

  gesprek van 15 minuten te plannen.